Sahar (SV)

Sahar är en iransk popsångare från Teheran. Hon älskade musik från en mycket ung ålder och upptäckte tidigt att hon hade en fantastisk sångröst. Med uppmuntran av sin familj och släktingar började hon ta lektioner av mästaren Mohammad Noori, en stor iransk musiker. Det är utmanande att få ett konserttillstånd för en kvinnlig sångerska i Iran, men hårt arbete och talang gav Sahar en plats bland de framgångsrika kvinnliga sångerskor som uppnått detta. Hon hade lyckan att både spela in och uppträda med många kända iranska artister innan hon lämnade Iran som 19-åring för att öka sina möjligheter och utvecklas som sångerska och producent. 2012 släppte hon sin första officiella singel – To Nabash. Sedan dess har hon fortsatt att göra musik och turnera runt om i världen.

Sahar (EN)

Sahar is an Iranian pop singer from Tehran. She loved music from a very young age and discovered early on that she had a great singing voice. By the encouragement of her family and relatives she started to take lessons from master Mohammad Noori, a great Iranian musician. It’s challenging to get a concert permission for a female singer in Iran, but hard work and talent earned Sahar a place among those successful female singers who could achieve this. She was lucky enough to both record and perform with many well-known Iranian artists. To increase her opportunities and evolve as a singer and producer, Sahar left Iran at the age of 19. In 2012 she released her first official solo song – To Nabash. Since then, she has continued to make music and tour around the world.

>>>> Kolla på video <<<<

Elaha (SV)

Elaha Soroor är en prisbelönt singer-songwriter och kompositör från Afghanistan, men numera bosatt i London. Hennes verk förkroppsligar komplexiteten och nyanserna i samhället över kontinenter. Hon engagerar och utmanar publiken, inte bara musikaliskt, utan även intellektuellt. Hennes senaste släpp Songs Of Our Mothers är ett samarbete med det prisbelönta artistkollektivet Kefaya. Albumet, en blandning av traditionella och samtida sound, är en samling folksånger av afghanska kvinnor som har gått i arv från mödrar till döttrar. Det är en djärv protest mot patriarkatet och ett glädjefyllt konstaterande om motståndskraft och frigörelse. Elaha Soroor vann Songlines Newcomer 2020 Award, och Songs Of Our Mothers vann Songline Magazines pris för bästa album 2020, vilket gav henne uppmärksamhet över hela världen. Nyligen har Elaha också arbetat som medkompositör och artist för Wales Millenium Centers The Boy With Two Hearts.

Elaha (EN)

Elaha Soroor is an award-winning singer-songwriter and music composer originally from Afghanistan. Her works embody the complexities and nuances of society across continents, engaging and challenging audiences not only musically, but intellectually. Her latest release Songs Of Our Mothers is a collaborative album with the award winning collective band Kefaya. The album is a collection of folk songs by Afghan women that have been passed down from mothers to daughters. A blend of traditional and contemporary sounds, the album is a bold protest against patriarchy and a joyous statement of resilience and emancipation. Elaha Soroor was the winner of Songline’s Newcomer 2020 Award and Songs Of Our Mothers won the best album of 2020 Songline Magazine and received worldwide attention. Recently, Elaha has also worked as co-composer and performer for Wales Millenium Center’s The Boy With Two Hearts.

>>>> Kolla på video <<<<

NIKOLAI SHERVIN

Programledare

Nikolai Shervin är skådespelare,konferencier och egenföretagare. Nikolai har tidigare jobbat som showartist samt magiker och uppträtt i stora delar av Sverige men också i New York samt Boston. Nikolai bor i Göteborg och har medverkat i flertal filmer och tv-serier och är just nu aktuell med både en teaterföreställning och inspelningen av en långfilm. Nikolais intresse för show business väcktes redan i tidig ålder. Ledord för hans scenuppträdanden är energi, kärlek och gemenskap.

NIKOLAI SHERVIN

Nikolai Shervin is an actor, conference speaker and self-employed person. Nikolai has previously worked as a show artist and magician and performed in large parts of Sweden but also in New York and Boston. Nikolai lives in Gothenburg and has appeared in several films and TV series and is currently involved in both a theater performance and the filming of a feature film. Nikolai’s interest in show business was awakened at an early age. Key words for his stage performances are energy, love and community.

Nikita (SV)

Svensk/persiska Nikta (So Nikki) är en mångfacetterad världsartist med en únik röst och unikt sound. Nikita hade sitt stora genombrott 2017 efter att hon deltagit i en persisk musiktävling och har haft stora framgångar världen över sen dess. Nikitas låtar har fram till idag miljoner streams i den persiska världen och har uppträtt runt om i hela världen. Nikitas musik kan beskrivas som dynamisk världsmusik med inslag av pop, orientalisk, hiphop och rnb. ”Jag är ett stort fan av världsmusik och älskar många olika genrer. Jag vill gärna inte bli satt i ett fack med endast en genre med min musik. Jag älskar att experimentera och pröva olika sound och skapa genreöverskridande musik som tilltalar den bredare publiken. Jag är så inspirerad av så många olika kulturer och länder och hoppas att oavsett språk jag använder mig av i min musik, så vill jag få lyssnaren att bli berörd och känna något, även om denne inte förstår språket. Det är det som är viktigast för mig och musikens budskap. Att få beröra”

Nikita (EN)

Swedish/Persian Nikita (so Nikki) is the perfect storm of an artist with a seductive voice and street attitude. Nikita came to prominence in 2017 after competing in a Persian Talent show and independently releasing a couple of songs in Farsi. Enjoying worldwide success, Nikita´s songs have accumulated over 100 million streams with concerts all over the world. Nikita´s style can be described as dynamic world music; mixing pop oriental, hip hop and r&b. ”I am a big fan of world music and different genres of music. I would like to not label my music with just one genre. I love to experiment and try different sounds. I am influenced by so many cultures and countries and hope that whatever language or genre I sing in, will make you feel. Just feel… Cause thats whats matter” Nikita

>>>> Kolla på video <<<<

Karavan (SV)

Musikföreningen Karavan består av en grupp musiker, konstnärer och dansare som har olika aktiviteter i Göteborg. Karavan undervisar i musik, konst och dans i olika klasser och format – klassisk, folklor och orientalisk. Karavan musikförening har även fyra olika dans- och körgrupper. Syftet i föreningen är att samarbeta med andra musik-, dans- och kulturella föreningar.

Karavan (EN)

The music association Karavan is a group of musicians, songwriters and dancers based in Gothenburg. This group has its own education in music, art and dance in different classes and formats in the style of classical, folklore and orientalism. Karavan music association has four different dance and choir groups. The association’s aim is to cooperate with other music, dance, and culture associations.

>>>> Kolla på video <<<<

Parian (SV)

Parian är en kulturförening från Göteborg. Deras färgsprakande dansframträdande innehåller traditionell persisk dans blandat med andra kulturella danser. Det finns även influenser från modern streetdance och balett. Dansen speglar det persiska nyårsbordet, Haft sin, då det framförs av sju dansare och ordet Haft sin betyder sju saker som börjar på bokstaven S. Föreningen bildades år 2000 och har sedan dess uppträtt på flertalet olika firanden med bland annat egenproducerad dans och teater. Vid dansuppträdandet på Eldfesten samarbetar Parian med Jumps & Turns, och Caroline Nithander. Koreografin är skapad i samarbete med Caroline från Jumps & Turns. Kreativ ledare, designer och sömmerska är Sara Mahani, som även är ordförande i föreningen.

Parian (EN)

Parian is a cultural association from Gothenburg. Their colourful dance performance includes traditional Persian dance mixed with other cultural dances. There are also influences from modern street dance and ballet. The dance reflects the Persian New Year’s table, Haft sin, as it is performed by seven dancers and the word Haft sin means seven things that begin with the letter S. The association was formed in 2000 and has since performed at several different celebrations, including self-produced dance and theater. During the dance performance at Eldfesten, Parian collaborates with Jumps & Turns, and Caroline Nithander. The choreography is created by Parian in collaboration with Caroline from Jumps & Turns. Creative leader, designer and seamstress is Sara Mahani, who is also chairman of the association.

>>>> Kolla på video <<<<

Setin (SV)

Setin kulturförening grundades 2008 i Göteborg av medlemmar ur den loriska folkgruppen från Iran. Folkgruppen är till största del hemmahörande i stora delar av västra och sydvästra Iran. Föreningens verksamhet är framförallt av kulturell, hälsofrämjande och kunskapshöjande karaktär. De verkar även för integration och ökat samhällsengagemang. Setin är öppen för alla – med eller utan persisk bakgrund. Genom dans, musik och andra kulturaktiviteter försöker Setin bidra till att bevara och sprida olika iranska folkgruppers kultur i Sverige.

Setin (EN)

Setin kulturförning was founded in 2008 in Gothenburg by members of the Lori ethnic group from Iran. The ethnic group is largely native to parts of western and southwestern Iran. The association’s activities are primarily of a cultural, health-promoting and knowledge-enhancing nature. They also work for integration and increased community involvement. The association is open to anyone – with or without Persian background. Through dance, music and other cultural activities, Setin tries to contribute to preserving and spreading the culture of various Iranian ethnic groups in Sweden.

>>>> Kolla på video <<<<

Fae Fire (SV)

Den Göteborgsbaserade eldgruppen Fae är en av Sveriges mest påhittiga och anpassningsbara eldartister. De använder sig av eld, pyroteknik, dans, teater och magi för att förhöja scenupplevelsen och bryta gränserna mellan de olika konstuttrycken. Fae skräddarsyr shower för alla tillfällen, från bröllop och fest till festival och konsert. Man kan även se uppleva dem online i flera musikvideos och dokumenterade föreställningar. Fae älskar elden i alla dess former och är ett naturligt tillskott till Eldfesten.

Fae Fire (EN)

The Gothenburg-based fire group Fae is one of Sweden’s most inventive and adaptable fire artists. They use fire, pyrotechnics, dance, theatre and magic to enhance the stage experience and break the boundaries between the various art expressions. Fae tailors shows for all occasions, from weddings and parties to festivals and concerts. You can also see them online in several music videos and documented performances. Fae loves fire in all its forms and is a natural addition to Chaharshanbeh souri.

>>>> Kolla på video <<<<

Jino (SV)

Jino Dance Association arbetar under ledning av Elham Latifi. Föreningen dansar lokala iranska danser från olika delar av Iran. Jino har haft många föreställningar i hela Sverige, och i år kommer de stå på Eldfestens scen.

Jino (EN)

Jino Dance Association works under the direction of Elham Latifi. The association dances local Iranian dances from different parts of Iran. Jino has had many performances throughout Sweden, and this year they will be on the stage of Eldfesten.

>>>> Kolla på video <<<<

Mitra Lavasani (SV)

Mitra Lavassani är född i Teheran, men är numera bosatt i Göteborg. Hon började sin karriär 2014 med låten Begoo Baron och släppte sitt första album i oktober samma år. Kheyli sakhteh, Asheghoone, Bighararam, Zendegi och Panjareye choobi är några av hennes låtar.

Mitra Lavasani (EN)

Mitra Lavassani was born in Tehran, but now lives in Gothenburg. She began her career in 2014 with the song Begoo Baron and released her first album in October of that year. Kheyli sakhteh, Asheghoone, Bighararam, Zendegi and Panjareye choobi are some of her songs.

>>>> Kolla på video <<<<

PSR (SV)

Persian Success Ring – Persisk framgångsring är en persisk ideell förening i Göteborg, och är religiöst, etniskt och politiskt obundna. Föreningen stödjer kvinnor, barn och invandrare som är nya i Sverige. PSR:s ledare är Vida Tehrani som är utbildningskonsult och arrangör av mer än tjugo föreställningar av teater, musik och barndans i Sverige. På Eldfesten kommer PSR uppträda med dans.

PSR (EN)

Persian Success Ring – Persian Success Ring is a Persian non-profit association in Gothenburg, and is religiously, ethnically and politically independent. The association supports women, children and immigrants who are new to Sweden. PSR’s leader is Vida Tehrani who is an education consultant and organizer of more than twenty performances of theatre, music and children’s dance in Sweden. At Eldfesten, PSR will perform with dance.

>>>> Kolla på video <<<<

Abdulkadir Yesilgul (SV)

Abdulkadir Yesilgul är 30 år och bor i Göteborg. Han är sångare, låtskrivare och kompositör.

Abdulkadir Yesilgul (EN)

Abdulkadir Yesilgul is 30 years old and lives in Gothenburg. He is a singer, songwriter and composer.

>>>> Kolla på video <<<<

Saji (SV)

Sajad Nameni är 24 år gammal och kommer från Tehran i Iran. Han flyttade till Sverige 2015 och började rappa 2016. Han har uppträtt många gånger i Uddevalla. Den senaste EP:n som han släppt är Sahneye jorm med gästartisten Gdaal.

Saji (EN):

Sajad Nameni is 24 years old from Tehran in Iran. He moved to Sweden in 2015 and started rapping in 2016. He has performed many times in Uddevalla. The latest EP he has released is Sahneye jorm with guest artist Gdaal.

>>>> Kolla på video <<<<

Zhobin Moradi (SV)

Zhobin Moradi är 30 år gammal och har sjungit i tre år. Två populära låtar av Zhobin är Jian och Se Rouin som skapades för ett år sedan av Javad Nikouei och Saeed Lotfi.

Zhobin Moradi (EN)

Zhobin Moradi is 30 years old and have been singing for three years. Two popular songs by Zhobin are Jian and Se Rouin that was created one year ago by Javad Nikouei and Saeed Lotfi.

>>>> Kolla på video <<<<

Capoeira (SV)

Gruppen Capoeira Boa Vontade leds av Professora Piaba (Karin Ströde) och har verksamhet i Göteborg med näste i Natal i Brasilien under ledning av Mestre Canelão. Capoeira är en brasiliansk kampsport med inslag av akrobatik, dans och musik. Sporten har sitt ursprung från slavtiden i Brasilien, den har sedan dess utvecklats och finns nu över hela världen. Maculéle är en dans som ingår i Capoeirakulturen och utövas också av Capoeiristas.

Capoeira (EN)

The group Capoeira Boa Vontade is led by Professora Piaba (Karin Ströde) and has activity in Gothenburg with nest in Natal, Brazil led by Mestre Canelão. Capoeira is a Brazilian martial art with elements of acrobatics, dance and music. The sport has its origins in slavery in Brazil, it has since been developed and is now found all over the world. Maculéle is a dance that is part of the Capoeira culture and is also performed by Capoeiristas.

>>>> Kolla på video <<<<

Sean Vasei (SV)

Dj Sean är en av Skandinaviens mest etablerade DJ:s. Han kommer spela de allra bästa hitsen och nostalgilåtarna blandat med de nyaste hetaste remixarna.

Sean Vasei (EN)

DJ Sean is one of the most established DJ’s in Scandinavia. He will play the very best hits and nostalgia songs as well as the newest hottest remixes.

DJ BTM (SV)

Göteborgs-DJ:en DJ Behind The Mind, aka BTM, är en musiker på uppgång som aldrig sviker sin publik. Allt började år 2010, när han slängde sig in i musikens värld. Han har DJ:at för artister som Dree low, Vic Vem, Cherrie, Aden x Asme Saliboy m.m och spelat på allt från Göteborgs kulturkalas och Hisingsfestivalen till flera privata fester runt om i Västra Götaland.

DJ BTM (EN)

The Gothenburg DJ Behind The Mind, aka BTM, is a musician on the rise who never lets his audience down. It all started in 2010, when he threw himself into the world of music. He’s been DJing for great artists like Dree low, Vic Vem, Cherrie, Aden x Asme Saliboy etc. and played at everything from Gothenburg’s cultural party and Hisingsfestivalen to private parties around Västra Götaland.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.