SHIRIN GOLCHIN (SV):

Programledare

Shirin Golchin är utbildad skådespelare och musikalartist. Hon har medverkat i en lång rad Film, TV- , teater- och musikalproduktioner. På TV har hon bland annat medverkat i Pappas pojkar på Discovery, Morden i Sandhamn på Cmore och TV4, Box 21 på Viaplay. Shirin har arbetat på flera teatrar som Kulturhuset Stadsteatern, Östgötateatern, Backateatern och Borås Stadsteater. Just nu medverkar hon i Flickan med svavelstickorna på Uppsala Stadsteater.

SHIRIN GOLCHIN (EN):

Shirin Golchin is a trained actor and musical artist. She has participated in a long series of Film, TV, theater and musical productions. On TV, she has appeared in Pappas pojkar on Discovery, Morden i Sandhamn on Cmore and TV4, Box 21 on Viaplay. Shirin has worked at several theaters such as Kulturhuset Stadsteatern, Östgötateatern, Backateatern and Borås Stadsteater. Right now she is participating in The Girl with Brimstone Sticks at Uppsala Stadsteater.

DJ DAEVA (SV):

Nasim Mashak (DJ Daeva) är en Oslo-baserad artist, DJ och poet född och uppvuxen i Teheran.

Sedan 2004 har Daeva synts frekvent på Oslos klubb- och festivalscen, via Cosmopolite, Oslo World, Blå, Khartoum, Kunstnernes hus, Riksscenen, Munchmuseet, Melafestivalen, Oslo Pride, Nobels fredspris fackeltåg och mycket mer.

DJ DAEVA (EN):

Nasim Mashak (DJ Daeva) is an Oslo-based artist, DJ and poet born and raised in Tehran.

Since 2004, Daeva has been seen extensively on Oslo’s club and festival scene, via Cosmopolite, Oslo World, Blå, Khartoum, Kunstnernes hus, Riksscenen, Munchmuseet, Melafestivalen, Oslo Pride, Nobel Peace Prize Torch Train and much more

 

NEGAR ZARRASI (SV):

Negar Zarassi är svensk-iransk sopran med kandidatexamen inom musik från både Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon anlitas ofta för konserter och olika musik- och teaterproduktioner över hela Sverige, hon har medverkat i flera stora TV-produktioner och är just nu engagerad föreställningen GBG 402 med Göteborgs Symfoniker.

Genom Persia’s got Talent 2019 fick hon stort globalt genomslag hos den persiska befolkningen och har sedan dess utvecklat sin egen mix av opera och pop på persiska. Med en bred och varierad repertoar har denna ”persiska Sarah Brightman” berört miljontals människor med sin vackra röst. Den här kvällen bjuder Negar Zarassi och hennes musiker på sånger som lyfter kvinnans roll i samhället, där rösterna från de modiga iranska kvinnorna får höras genom musiken. Repertoaren är varierad med allt från opera till folkmusik och musikal.

NEGAR ZARRASI (EN): 

Negar Zarassi is a Swedish-Iranian soprano with a bachelor’s degree in music from both the Royal Academy of Music in Stockholm and the University of Theater and Music in Gothenburg. She is often hired for concerts and various music and theater productions all over Sweden, she has participated in several large TV productions and is currently involved in the performance GBG 402 with the Gothenburg Symphony. Through Persia’s got Talent 2019, she gained great global influence among the Persian population and has since developed her own mix of opera and pop in Persian. With a wide and varied repertoire, this ”Persian Sarah Brightman” has touched millions of people with her beautiful voice.

This evening, Negar Zarassi and her musicians offer songs that elevate the role of women in society, where the voices of the brave Iranian women are heard through the music. The repertoire is varied with everything from opera to folk music and musicals.

SHAYRI (SV):

Shayri är en frisk fläkt på Ukrainas snabbt växande musikscen och har på kort tid skaffat sig en stor och hängiven skara fans med sin dansmusik. Efter att ha flytt kriget spelar hon nu in sitt andra album i Stockholm.

SHAYRI (EN):

Shayri is a breath of fresh air on Ukraine’s fast-growing music scene and has quickly gained a large and devoted fan base with her dance music. After fleeing the war, she is now recording her second album in Stockholm.

FAE FIRE GROUP (SV):

Den göteborgsbaserade eldgruppen Fae är en av Sveriges mest påhittiga och anpassningsbara eldartister. De använder sig av eld, pyroteknik, dans, teater och magi för att förhöja scenupplevelsen och bryta gränserna mellan de olika konstuttrycken. Fae skräddarsyr shower för alla tillfällen, från bröllop och fest till festival och konsert. Man kan även se uppleva dem online i flera musikvideos och dokumenterade föreställningar. Fae älskar elden i alla dess former och är ett naturligt tillskott till Eldfesten.

FAE FIRE GROUP (EN):

The Gothenburg-based fire group Fae is one of Sweden’s most inventive and adaptable fire artists. They use fire, pyrotechnics, dance, theater and magic to enhance the stage experience and break the boundaries between the various art expressions. Fae tailors shows for all occasions, from weddings and parties to festivals and concerts. You can also see them online in several music videos and documented performances. Fae loves fire in all its forms and is a natural addition to Chaharshanbeh souri.

KATEKING BAND (SV):

Kateking spelar traditionell folkmusik från Persiska viken och särskilt staden Bandar Abbas (även känt som Jarun, Gamru eller Gombroon) i södra Iran. Kateking hämtar sin repertoar från den unika bandarimusiken som härstammar från Södra Iran och staden Bandar Abbas i synnerhet. Musiken i området är en blandning av persiska, arabiska, afrikanska och indiska influenser som under århundraden har interagerat med varandra i denna kulturernas korsväg vid persiska vikens mynning.

KATEKING BAND (EN):

Kateking plays traditional folk music from the Persian Gulf and especially the city of Bandar Abbas (also known as Jarun, Gamru or Gombroon) in southern Iran. Kateking draws its repertoire from the unique bandari music originating from Southern Iran and the city of Bandar Abbas in particular. The music of the area is a mixture of Persian, Arabic, African and Indian influences that have interacted for centuries in this crossroads of cultures at the mouth of the Persian Gulf.

KARAVAN (SV):

Musikföreningen Karavan består av en grupp musiker, konstnärer och dansare som har olika aktiviteter i Göteborg. Karavan har egen undervisning i musik, konst och dans i olika nivå och form av klassisk, folklor och orientalisk. Karavan musikförening har även fyra olika dans och kör grupper. Syftet i föreningen är att samarbeta med andra musik-, dans- och kulturella föreningar.

KARAVAN (ENG):

The music association Karavan are a group of musicians, songwriters and dancers based in Gothenburg. This group has its own education in music, art and dance in different classes and formats in the style of classical, folklore and orientalism. Karavan music association has four different dance and choir groups. The association’s aim is to cooperate with other music, dance and culture associations.

PARIAN (SV):

Parian är en kulturförening från Göteborg. Parian dansar persisk dans med influenser av modern dans och balett. Dansen speglar det persiska nyårsbordet, Haft sin, då det framförs av sju dansare och ordet ”Haft sin” betyder sju saker som börjar på bokstaven S. Föreningen bildades år 2000 och har sedan dess uppträtt på flertalet olika firanden med bland annat egenproducerad dans och teater. Vid dansuppträdandet på Eldfesten samarbetar Parian med Move Dansstudio. Koreografin är skapad av Nazanin Ali från Move Dansstudio i samarbete med Parian. Kreativ ledare, designer och sömmerska är Sara Mahani.

PARIAN (EN):

Parian is a cultural association from Gothenburg. Parian dances Persian dance with influences of modern dance and ballet. The dance reflects the Persian New Year table, Haft sin, as it is performed by seven dancers and the word ”Haft sin” means seven things starting with the letter S. The association was formed in 2000 and has since performed at several different celebrations with, among other things, self-produced dance and theater . For the dance performance at Eldfesten, Parian collaborates with Move Dansstudio. The choreography is created by Nazanin Ali from Move Dansstudio in collaboration with Parian. Creative director, designer and seamstress is Sara Mahani.

VFI ENSEMBLE (SV):

Voice of a Free Iran Ensemble som också kallas VFI Ensemble är en musikgrupp som bildades av musiker från Göteborg. Vår vision är att genom musikens enanade kraft väcka solidaritet för det iranska folket som kämpar i olika städer i Iran. Vi vill öka medvetenhet om rådande händelser i Iran, och stötta de modiga, tappra och heroiska folkets fortsatta kamp genom protester och allt fler strejker i landets olika sektorer. VFI Ensemble finns överallt. Vi uppträder på olika arenor och platser i olika städer i Sverige för att bjuda in publiken till att lyssna och tillsammans sjunga sånger om jämlikhet och frihet.

VFI ENSEMBL (EN):

Voice of a Free Iran Ensemble, also known as VFI Ensemble, is a music group formed by musicians from Gothenburg. Our vision is to, through the unified power of music, awaken solidarity for the Iranian people who are struggling in different cities of Iran. We want to raise awareness of current events in Iran, and support the continued struggle of the brave, brave and heroic people through protests and more and more strikes in the country’s various sectors. VFI Ensemble is everywhere. We perform in different arenas and places in different cities in Sweden to invite the audience to listen and together sing songs about equality and freedom.

REERA DANCE TROUPE  (SV):

Dansgruppen Reera bildades i början av den iranska revolutionen för att, genom danskoreografier och uppträdanden av låtar som innehåller budskapet ”kvinna, liv, frihet”, spegla vårt lands lidande och förhoppningar och för att skildra de mänskliga bekymmer och den allmänt dominerande önskan i Iran. Gruppen leds av en dansare, som dansade på Irans förbjudna scener i många år, med kärlek och engagemang för denna konstform. Motiverad av den iranska revolutionen bildade hon dansgruppen Reera. Gruppen, vars flesta medlemmar inte har någon tidigare erfarenhet av dans, valdes ut utifrån deras moral och känslor under månaderna sedan revolutionens början. De har blivit upplärda och förberetts för uppträdanden.

Reera är en kombination av upprättelse, revolution och sol (ljus).

Reera är namnet på en av flickorna som träffades av en raket på Irans eldiga himmel och Reeras dans föddes i det ögonblicket för uppvaknande, kamp och frihet. Till minne av Reeras lysande ögon.

REERA DANCE TROUPE (EN):

The Reera dance group was formed at the beginning of the Iranian revolution to, through dance choreographies and performances of songs containing the message of ”woman, life, freedom”, reflect the suffering and hopes of our country and to portray the human concerns and the universally dominant desire in Iran. The group is led by a dancer, who danced on Iran’s forbidden stages for many years, with love and commitment to this art form. Motivated by the Iranian revolution, she formed the dance group Reera. The group, most of whose members have no previous experience of dancing, was selected based on their morals and feelings during the months since the beginning of the revolution. They have been trained and prepared for performances.

Reera is a combination of restoration, revolution and sun (light).

Reera is the name of one of the girls who was hit by a rocket in the fiery sky of Iran and Reera’s dance was born in that moment of awakening, struggle and freedom. In memory of Reera’s shining eyes.

ASEMAN (SV):

Aseman är en iransk sångerska, låtskrivare och artist med både sin kandidat- och masterexamen i konst. Dessutom har hon studerat sång och musik på The Music Collage (TMC) i Göteborg. Trots att det är ett brott för kvinnor att sjunga offentligt i Iran, gjorde hon några underjordiska konserter i Iran. ”Oåterkalleliga drakar” är namnet på hennes låtsamling. Med fokus på livets ljusa sida försöker Aseman vara inspirerande i sitt konstnärliga uttryck.

ASEMAN (EN):

Aseman is an Iranian singer, songwriter and artist with both her Bachelor’s and Master’s in Fine Arts. In addition, she has studied singing and music at The Music Collage (TMC) in Gothenburg. Although it is a crime for women to sing in public in Iran, she did some underground concerts in Iran. ”Unrecoverable dragons” is the name of her song collection. With a focus on the bright side of life, Aseman tries to be inspirational in his artistic expression.

ZHOBIN & BAHAR (SV):

Zhobin och Bahareh är två sångare från Göteborg. Duon är grundad från kvinnans kamp i Iran. De vill visa världen genom musik att de är en röst för de i Iran som inte kan sjunga fritt. Tidigare har de uppträtt vid demonstrationer i Göteborg för Kvinna, Liv, Frihet (Zan, Zendegi, Azadi).

ZHOBIN & BAHAR (EN):

Zhobin and Bahareh are two singers from Gothenburg. The duo is founded from the women’s struggle in Iran. They want to show the world through music that they are a voice for those in Iran who cannot sing freely. Previously, they have performed at demonstrations in Gothenburg for Women, Life, Freedom (Zan, Zendegi, Azadi).

ARASH KAMANGIR (SV):

 Arash Kamangir är en persisk youtuber, bosatt i Tyskland sedan 10 år. Arash gör egna videos bland annat när han reser runt i världen, exempelvis i Thailand, Kroatien, Dubai och nu är han även här i Göteborg. 

ARASH KAMANGIR (EN):

Arash Kamangir is a Persian YouTuber, living in Germany for 10 years. Arash makes his own videos, among other things, when he travels around the world, for example in Thailand, Croatia, Dubai and now he is also here in Gothenburg.

KODAKE GÖTEBORG (SV):

Kodake Göteborg bildades 2016 är under ledning av Elmiyra Neha. De är en grupp för barn och ungdomar som är persisktalande av vilken nationalitet som helst (iransk, afghansk, tadzjik etc). Gruppen arbetar inom områdena kultur, konst, vetenskap, utbildning och underhållning på det persiska språket helt gratis i Göteborg. Barn och ungdomar som har andra nationaliteter och är intresserade av det persiska språket kan också delta på gruppens klasser och program. 

KODAKE GÖTEBORG (EN):

Kodake Gothenburg was founded in 2016 and is managed by Elmiyra Neha. They are a group for children and young people who are Persian speakers of any nationality (Iranian, Afghani, Tajik etc). The group works in the fields of culture, art, science, education and entertainment in the Persian language completely free of charge in Gothenburg. Children and youth who have other nationalities and are interested in the Persian language can also participate in the group’s classes and programs.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.